Nejstarší osídlení

Oblast, v níž leží okresní město Jičín, byla osídlena již v pravěku. Ve 4. století zde zanechali své stopy Keltové, po nich ovládali území Germáni. Od 10. století v krajině postupně mizí opevněná hradiště vybudovaná Charváty a objevují se hrady, hrádky a tvrze.

Založení města

S Jičínem se poprvé setkáváme jako se statkem v listině královny Guty z 1. srpna 1293. Městem se Jičín stal někdy na přelomu 13. a 14. století. Jisté je, že roku 1304 již městem byl, jak dokládá zpráva z 11. listopadu toho roku. Svůj název pravděpodobně získal tím, že patřil královně Jitce. Odtud Jitčin dvorec, Jitčino město a později Jičín. Původní město se nacházelo asi 3 km jižněji na území dnešního Starého Místa. Přenesením městských práv na osadu v majetku českých královen, ležící na náhorní plošině obtékané řekou Cidlinou, získal své dnešní místo. Město založené kolem obdélníkového náměstí bylo chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopené příkopem. Vstup zajišťovaly tři brány a dvě fortny. Když v roce 1337 Vartenberkové získali hrad Veliš, získali s ním i Jičín. Petra z Vartenberka, stavitele hradu Kosti, dodnes připomíná kostel sv. Ignáce (původně sv. Jakuba Většího). Šlechtic ho dal stavět za jihozápadním rohem dnešního Valdštejnova náměstí roku 1390.

Město měnilo majitele, až se jím na dobu více než stoletou stal rod Trčků, který významně přispěl k rozvoji města. Kolem roku 1502 byl zřízen první městský vodovod, k němuž patřila od roku 1543 vodárenská věž na hrázi rybníka Kníže, založeného již roku 1360. Část rybníka slouží jako městské koupaliště a ve vodárenské věži je zajímavá soukromá galerie výtvarníka Petra Hebera s malou kavárnou ve sklepení věže.

Za Trčků bylo vybudováno i zděné opevnění, jehož hlavní hradba byla široká 120 centimetrů a vysoká přes 5 metrů. Části opevnění jsou dochovány po celém obvodu historického středu města, zvláště pak u městské dominanty Valdické brány (1568, znak Trčků nad západním portálem stavby) a dále směrem na jih do nynějšího zámeckého parku.

Od roku 1607 patřil Jičín Smiřickým ze Smiřic. I oni pokračovali v budování města, ve kterém kvetl obchod a řemesla. Za jejich vlády, po roce 1608, započala výstavba zámku. Ten však 1. února 1620 po výbuchu vyhořel a byl dále využíván již jen zčásti. Tragickou událost dodnes připomíná píseň „Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína“ a kniha Miroslava Ivanova Modrá ozvěna. Tragédie byla vyvrcholením sporu mezi Kateřinou a Markétou Salomenou, jičínskými dědičkami. Po konfiskaci smiřického majetku (Albrecht Jan Smiřický, usilující o český trůn, byl účastníkem stavovského odboje) získal město Albrecht z Valdštejna.

Město Jičín

Město Jičín se nachází asi 85 km severovýchodně od Prahy. Je výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských skal.

 

S Jičínem se poprvé setkáváme jako se statkem v listině královny Guty z 1. srpna 1293. Městem se stal někdy na přelomu 13. a 14. století. Svůj název pravděpodobně získal tím, že patřil královně Jitce (Jitčino město - Jičín). Město založené kolem obdélníkového náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím, bylo chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopené příkopem. Části opevnění jsou dochovány po celém obvodu historického středu města, zvláště pak u městské dominanty Valdické brány a dále směrem na jih do nynějšího zámeckého parku.

Albrecht z Valdštejna

Za vlády Albrechta z Valdštejna zažilo město největší rozmach. Vytvořil z Jičína rezidenční katolické město, postavil jezuitskou kolej, seminář a gymnázium; původní jednopatrovou budovu zámku změnil ve dvoupatrovou se třemi nádvořími, z nichž první se honosí nádhernými arkádami. Zámek byl dokončen v létě roku 1633. Vedle zámku stojí chrám sv. Jakuba Většího, který byl později propojen se zámkem spojovací chodbou. Samotný chrám začal stavět Valdštejn, ale práce přerušila jeho smrt a chrám tak dodnes postrádá věže a kopuli.

Na severovýchod od Jičína postavil Valdštejn rozlehlou oboru s parkem a honosnou Lodžii, ke které z města dodnes vede čtyřřadá lipová alej. O pár stovek metrů dále - v dnešních Valdicích - založil kartuziánský klášter. V kostele Nanebevzetí panny Marie, jenž je součástí komplexu klášterních budov, byl v letech 1636 až 1785 pohřben i sám Valdštejn. Klášter s kostelem je v současnosti nepřístupný a slouží jako věznice.

Václav Čtvrtek

Nejpopulárnější z významných osobností Jičínska je Václav Čtvrtek, který v Jičíně prožil dětství a zde se také nechal inspirovat k vytvoření pohádkové postavy ševce a později loupežníka Rumcajse s Mankou a Cipískem.Tomu pak dal výtvarnou podobu vynikající český malíř a ilustrátor Radek Pilař. Jemu i jeho dílu jsou věnovány dvě stálé expozice v prostorách zámku a Valdické brány.

Hotel Bohemia

Markova 303

506 01 Jičín

Czech republic

 

janafialovajicin@seznam.cz

info@bohemiajicin.cz

 

mobil: +420 777 000 459

GPS: 50.442833, 15.346424

 

 

Parkoviště             h_buegelservice Wi-Fi

h_buegelservice Praní prádla           h_buegelservice Žehlení

Garáž pro motocykly a kola

h_buegelservice Čtyřnozí společnící vítáni


h_buegelservice Fitness + Posilovna 1.2 km

h_buegelservice Bazén 1 km

h_buegelservice Diskotéka 900m

h_buegelservice Golf 3.3 km

h_buegelservice Tenis 1.2km


h_buegelservice Mezinárodní letiště 120km

h_buegelservice Vlakové nádraží 2,4 km

h_buegelservice Autobusové nádraží 1.5 km

h_buegelservice Centrum 950 m

h_buegelservice Nemocnice 1 km


Přijímáme platby:

h_buegelservice Hotově                h_buegelservice Faktura

h_buegelservice AMEX                 h_buegelservice EC Card

h_buegelservice JCB                    h_buegelservice Visa

h_buegelservice Mastercard / Eurocard