Rybaření a lov

při lovu v rybářském revíru je cizinec provádějící lov povinen mít u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu vystavené v ČR

a) rybářský lístek

Vydávají ho obce s rozšířenou působností , v jejichž obvodu působnosti se cizinec zdržuje tj. Jičín, Hořice nebo Nová Paka. Cizinci může být rybářský lístek vydán na dobu l roku, 3 let (na dobu 10 let zatím není správní poplatek) a to na základě:

- a vyplnění žádosti o RL, kterou obdrží na odboru ŽP MěÚ Jičín, Havlíčkova 56, III. posch.č. dv. 73 , úřední dny pondělí, středa od 8,oo do 17 oo hodin. (Vzor žádosti je uveden též na internetu na adrese: http://vismo.mujicin.cz, dále kliknout na Městský úřad, odbory a agendy, odbor ŽP), nebo na MěÚ Hořice nebo Nová Paka.

- předložení platného rybářského lístku nebo licence vydanými v zemi, jejímž je občanem

- uvedení č. platného cestovního pasu do žádosti

- zaplacení správního poplatku u MěÚ, který RL vydal

b) povolenku k lovu v příslušném rybářském revíru, kde cizinec bude lovit

Vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu

tj. MO ČRS: Jičín, Lázně Bělohrad, Kopidlno, Libáň , Vysoké Veselí, Turnov,

Hořice, Ostroměř, Miletín, Nová Paka

 

K lovu zvěře na našem území musí mít cizinec u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění, vystavené v ČR (zbrojní průkaz a průkaz zbraně vystavený v cizině)

a) lovecký lístek

vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu působnosti se zdržují, tj. MěÚ Jičín, Hořice, Nová Paka

Cizinci, který nemá na území ČR trvalý pobyt může být lovecký lístek vydán na dobu l den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo l rok a to na základě předložení :

- vyplněné žádosti o LL, kterou obdrží na stejných adresách jako žádosti o RL

- originálu platného dokladu opravňujícího k lovu vystavený v cizině, nebo jeho ověřenou kopii

- platného cestovního pasu

- dokladu o zaplacení pojištění (v současné době je možné se pojistit u České pojišťovny Jičín, Jungmannova ul. 1103 tel. 493 586 111 nebo pojišťovny „Halali“, a.s. Praha l, Jungmannova 25 osobně, nebo prostřednictvím Okr. Mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty , Jičín, Tyršova ul. 246, tel. 493531654

- dokladu o zaplacení správního poplatku u MěÚ, který LL vydal

- výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, pokud žádá o LL na dobu 30 dní a výše

- plné moci, pokud cizince zastupuje při vyřizování loveckého lístku občan ČR

b) povolenku k lovu

vydává a podepisuje uživatel honitby

Hotel Bohemia

Markova 303

506 01 Jičín

Czech republic

 

janafialovajicin@seznam.cz

info@bohemiajicin.cz

 

mobil: +420 777 000 459

GPS: 50.442833, 15.346424

 

 

Parkoviště             h_buegelservice Wi-Fi

h_buegelservice Praní prádla           h_buegelservice Žehlení

Garáž pro motocykly a kola

h_buegelservice Čtyřnozí společnící vítáni


h_buegelservice Fitness + Posilovna 1.2 km

h_buegelservice Bazén 1 km

h_buegelservice Diskotéka 900m

h_buegelservice Golf 3.3 km

h_buegelservice Tenis 1.2km


h_buegelservice Mezinárodní letiště 120km

h_buegelservice Vlakové nádraží 2,4 km

h_buegelservice Autobusové nádraží 1.5 km

h_buegelservice Centrum 950 m

h_buegelservice Nemocnice 1 km


Přijímáme platby:

h_buegelservice Hotově                h_buegelservice Faktura

h_buegelservice AMEX                 h_buegelservice EC Card

h_buegelservice JCB                    h_buegelservice Visa

h_buegelservice Mastercard / Eurocard